məlumat yüklənir
Quba-Şirvan məktəbi
Azərbaycan xalçaları arasında seçilən Quba xalçaları müxtəlif həndəsi naxış və ornamentlərlə bəzədilir.

-

https://www.azerxalca.az/site/images/arrow_tabs.svg
Uzunluqhttps://www.azerxalca.az/site/images/arrow_filter.svg
Uzunluğuhttps://www.azerxalca.az/site/images/arrow_filter.svg
Sıxlıqhttps://www.azerxalca.az/site/images/arrow_filter.svg
Materialhttps://www.azerxalca.az/site/images/arrow_filter.svg
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/dcjckVqHIHYC2w8SAJEB.jpg
Quba
6.13 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/67nn4ZsuY6zn3rUHv9Bj.jpg
Quba
4.52 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/qL1ieUGbod6aFwqQUzz2.jpg
Şirvan
4.15 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/NbDwOW1p2nJtJHqIcGJG.jpg
Quba
4.49 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/lqNL7oDVp0KUv003UruT.jpg
Quba
6 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/U9q3EhffCVu2F8uk8abG.jpg
Bakı
4.75 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/Gh9mlJ0ey3ybxNwxmxTu.jpg
Bakı
4.94 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/TL638tvyDCSExn3PpjcX.jpg
Şirvan
4.93 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/iccT8b9yCBQNZWkfGXZv.jpg
Şirvan
4.42 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/ei4uqQ1mRQBmaCCfB2Po.jpg
Quba
5.79 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/Xe5JzCfdGIGBAnDB8zxC.jpg
Şirvan
4.85 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/4XcGjPd3bOIYtg2mmM6m.jpg
Quba
6.38 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/iQrdrIKbXgGxeB4dckb3.jpg
Şirvan
4.17 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/4mB3X31e9KcnX3Y0L4zR.jpg
Bakı
5.34 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/EeVvpRxlZ8gJRnpmR2VL.jpg
Quba
4.93 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/tCJWxZlbqXOqBk4olMdG.jpg
Şirvan
4.95 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/pG2hIFWxvMOLt5VhBl4v.jpg
Şirvan
3.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/cQhamRnHZhlzL24NTwJR.jpg
Şirvan
2.24 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/TIjUfuvaalyuzWZELAye.jpg
Şirvan
3.8 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/s0ZSdmGL6o7g93j4IjYL.jpg
Şirvan
3.61 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/A83I0Pmrr1BylmAg9B8W.jpg
Şirvan
3.16 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/lTvWsFQ4cBzQDakAaGjK.jpg
Şirvan
3.31 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/StW1dIAtsYe1nyKt8Rw6.jpg
Shirvan
4.07 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/lleLMzMxQtI73J6BJtJ2.jpg
Şirvan
2.96 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/w5QVV5vkGnsrqIdszZJP.jpg
Şirvan
3.73 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/AAbQelPSpXYRZXT816Te.jpg
Şirvan
1.9 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/LObTEClnTPvETsEAcGwA.jpg
Quba
1.93 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/izQ6zKqE1CZ3WQdI1rN5.jpg
Şirvan
1.88 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/ISweUh8VfTKyC6X7oFMX.jpg
Şirvan
2.05 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/32yRbp08KggdoXIUF46B.jpg
Şirvan
1.58 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/oeCoNB5mOjM4H64SSW1F.jpg
Şirvan
1.62 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/62iM3QfKaYzsB00ajDot.jpg
Şirvan
1.57 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/wcmqcMoAjuakJCdawwJ8.jpg
Şirvan
1.56 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/9p4a7BXDpaXGdF9pRNbI.jpg
Quba
1.63 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/2y8FsmtwvFwfkULIDiNG.jpg
Şirvan
3.43 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/OJYdhnmSB1hYgTresfgX.jpg
Şirvan
3.45 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/xYDeXtfAsKsM0WE1OVfi.jpg
Quba
2.2 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/A7rjACT7TZhcXUkstA96.jpg
Quba
1.61 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/FebuXSh1sh4pSEacbEQh.jpg
Şirvan
1.71 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/5Xy5Q0tuWWfuSpOG3Up8.jpg
Quba
1 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/Sq8LVRis6rxWE4eKvKuN.jpg
Şirvan
1.94 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/fxryc0vLkGM3pV2heALG.jpg
Quba
2.77 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/BoEC23erjc0LWB403xOS.jpg
Şirvan
1.38 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/ho3yEeALOhk7hWp1BB6i.jpg
Quba
1.26 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/wWoXcvJUTIylCsa5PQCa.jpg
Şirvan
1.42 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/ivPECApT9dSsdiGU7NAO.jpg
Şirvan
1.58 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/Ki2eRcO0iQGqg3X19zpS.jpg
Şirvan
1.4 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/pX9IqE0e1IeGhlaRj9Hc.jpg
Şirvan
1.54 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/NZzjsuYPmuiwWgZohNI1.jpg
Quba
3.14 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/qP4bdMmCb42YuY49VBy5.jpg
Şirvan
2.06 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/OksJQBUNzDZLShcrXEBa.jpg
Quba
2.08 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/ANuj0rb43YuVb5RsOiKC.jpg
Quba
3.75 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/ytyltyEsD5pD5jXAuBG7.jpg
Quba
5.43 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/3SKkiNaKIIszm3wFbeS0.jpg
Quba
8.58 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/zE94Lja8p2kviE8dI10U.jpg
Quba
12.66 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/4I38asWIp8DBSgmyTgwD.jpg
Quba
1.47 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/TPu0QHGuL9lP613eCFtH.jpg
Şirvan
1.18 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/mkN7sxv6i5t6lT6N8ynH.jpg
Quba
1.44 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/Pjvc1eaR4ijpKiqK4ACV.jpg
Şirvan
2.2 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/JCGBDtEQr2bvl2Kba12g.jpg
Quba
1.52 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/C7xDTOScqFDadB1k90HT.jpg
Quba
1.55 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/J6ZcLXD4euPNyyf8XJrD.jpg
Quba
1.01 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/zzONGGEdcD1DrRruEDks.jpg
Quba
2.58 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/xqeRgkz7S5bUR5YH5yVf.jpg
Şirvan
2.43 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/m3UsN10tolbTt7wTXib6.jpg
Quba
4.58 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/7Qsp62yopFyJKKYEWDiZ.jpg
Şirvan
4.58 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/PKJwCVddMXqYfj4ZyUkG.jpg
Şirvan
4.84 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/jZsKrVWtOMye8Hl53S0I.jpg
Quba
2.97 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/AscKvF4vpm89IWEA7pjK.jpg
Quba
1.61 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/UrjEEHeoztlgWQndYAH7.jpg
Şirvan
1.5 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/Zt8iJ7M79dDPbxdk3CBJ.jpg
Şirvan
0.33 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/KYmeRWJWnhAUgCTwzKft.jpg
Şirvan
0.34 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/UVu1CYmgH4fmtRERd4IJ.jpg
Şirvan
0.28 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/RwfY7IUL8Aj0gbTctcCL.jpg
Quba
1.6 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/ZgcGsMEluhq6061W5ruX.jpg
Şirvan
2.16 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/O7VTMWUeIwyESpJ8tgNL.jpg
Quba
2.44 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/FuByQbtZcsbqx4rgKsBA.jpg
Quba
2.33 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/36AYcTcZLNgyoOX0XHjf.jpg
Bakı
0.26 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/bgAzi43Rz24W9t7rSqOl.jpg
Şirvan
0.29 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/F3dCAIO8Tu0taMWmnAAf.jpg
Quba
0.3 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/4Vz7jkEBGhLY4kCn0QMd.jpg
Quba
0.28 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/EHe2ZoOdOdlhGT6o6nJx.jpg
Quba
1.39 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/3Ekk4gSOXD9vaXXgTAhB.jpg
Şirvan
1.42 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/ZoOyIZLYOpFEnMjJI1mN.jpg
Quba
1.2 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/8rOvZalLCHvvH3LI2isk.jpg
Quba
1.24 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/XJOqmR2cjG38jBPOPMdk.jpg
Şirvan
1.53 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/0rPTyvNrhq1Dy2iXKSXX.jpg
Şirvan
2.22 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/K1tWEpQRkwBrty5VKo7h.jpg
Quba
5.23 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/M9J97EBQcAqCh5YIqVnQ.jpg
Şirvan
8.52 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/8QXzJX3f5CRH0JxxLUMb.jpg
Quba
8.9 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/sGtnAoLXXCPxhoJXDkpq.jpg
Quba
4.52 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/J5YdDm11U3oLFwT7f3Dc.jpg
Şirvan
2.96 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/eBnj5NW9wa9DfTcnb52a.jpg
Quba
8.68 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/KeyCROFNhPPi8VnOghq4.jpg
Şirvan
7.36 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/Leq2UtunpLhpXwKrk0H0.jpg
Şirvan
1.57 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/61Q66WmbkO1hzNyWm9fW.jpg
Şirvan
1.7 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/ysBPL67bMzZ08pY7m6xz.jpg
Quba
1.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/nifmfiMA1BYOvFmObZt1.jpg
Şirvan
3.99 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/9O0NY7zHmb5Rnf3U1JuN.jpg
Şirvan
1.6 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/cJqmo24RqbMLlC2i02CJ.jpg
Şirvan
3.71 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/a4xZBwqLJRfa8w13DuXC.jpg
Bakı
7.88 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/iOGaq1LN8xGHqBwqMeBr.jpg
Şirvan
1.92 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/XldT8b7TruVuta3EPNIL.jpg
Quba
2.14 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/5U59VsN3rAc2ZOpVJ31I.jpg
Şirvan
1.48 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/3AwxA4beENFoy2Xlo26n.jpg
Quba
1.53 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/IpIuN0CzGuHGRWZS2YA0.jpg
Quba
1.61 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/AgLcdiVRbWyoneuSwFiU.jpg
Şirvan
1.72 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/VaQvG9XGQKZkHQCFSsyP.jpg
Şirvan
1.45 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/BgBDNHw22bm0dboR6DJd.jpg
Şirvan
1.74 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/onPIjWYnckmh3VjmGtkk.jpg
Şirvan
4.78 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/Pp38GF4LIty4FehPU0Ye.jpg
Bakı
1.83 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/KNSGjMHGvUAPgQ5ZUam0.jpg
Şirvan
1.75 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/XmWmxbNZgW2sBZF6BHKS.jpg
Şirvan
1.77 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/KWA0hxiO71ktApg2fvhg.jpg
Quba
1.6 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/UwFuL1s7YCnPuMkmsXFT.jpg
Quba
1.46 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/XViuFK0XkXhd8ZCQzfIu.jpg
Quba
1.46 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/WwxY8uYPfRkXFk9pUdx6.jpg
Quba
6.06 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/elzd2bd4EUIwhHXieLtX.jpg
Şirvan
1.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/JkXIi3yPlXJp2HM8XKOp.jpg
Şirvan
1.54 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/AywxAsdOUiFjfMsM1xrV.jpg
Şirvan
1.57 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/Z52pD143o0WMJ5zrusMy.jpg
Quba
1.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/7WW5CQ4X0AiNm7YP6nVx.jpg
Quba
1.76 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/VzBABDFeGEnHd7o3ytZS.jpg
Şirvan
2.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/gLGL4XLkRH300tIUu5lZ.jpg
Şirvan
0.25 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/nOBI1Nami0pCj8mWxy0h.jpg
Quba
0.53 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/OGGUjXcAhfPhBS7y0E7s.jpg
Quba
0.53 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/VibpldiS0x5LU4Ivj3DJ.jpg
Quba
1.07 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/pH9MncDiSADz1TB5idcR.jpg
Quba
8.72 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/6dXcTo9OQab1qEQjqBFu.jpg
Şirvan
1.53 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/lHhW4L5j0RRXkCvRab4Z.jpg
Quba
1.4 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/31wnHQnFakkzzoyUmMXM.jpg
Şirvan
1.52 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/XBwvdrb6SER9MlaTaAHY.jpg
Şirvan
0.27 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/GX5N3ghOAVrYLpUJa3Z2.jpg
Şirvan
2.35 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/u4uqueyYjwu1Fm0dkPNN.jpg
Şirvan
1.12 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/s3OiaoNslLy1ZPQUhks6.jpg
Quba
2.11 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/LY0dKrgFAvw4Rpz9jAF2.jpg
Şirvan
1.91 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/a64PKvgKTdbaUDwDhvFU.jpg
Şirvan
1.95 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/L22sbZwadwNRr4Rq5h01.jpg
Şirvan
1.53 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/uNLGFENZzev3wBweAjt4.jpg
Şirvan
1.08 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/idtbRsEwOGGEkLYdxjVG.jpg
Quba
1.23 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/RmqdE71H3ubRWGLUWuzF.jpg
Şirvan
1.48 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/RerYBC4n3nPrNRb48zwX.jpg
Quba
1.47 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/T9COAuvx5qDxXsi5BfbT.jpg
Quba
1.53 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/8RT1lScMwUo1EaMLfruL.jpg
Şirvan
1.49 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/AWSzRK4q9RypV6UrGNIy.jpg
Quba
1.68 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/FRjJfTjFfP4masUhGrJk.jpg
Quba
1.56 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/57JvM5GsRUQrhi5xeA6m.jpg
Quba
3.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/P4BtxdiUxMZS3OQ8ed4M.jpg
Quba
2.86 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/T8JMKXWHqfxAjJjhigM0.jpg
Quba
1.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/7uzHWDT7xV690447m13T.jpg
Şirvan
1.6 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/CSCxV3H2l23hsipfS8vW.jpg
Şirvan
2.97 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/3MkL4b4RzoqVmKeqckdI.jpg
Şirvan
2.43 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/OXUykOb1DSqFDz6tRcMD.jpg
Şirvan
0.96 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/ver5MFMKEm3JGZs5xXTa.jpg
Bakı
5.03 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/JiKvUDKfPUtHyj6dvSbN.jpg
Şirvan
1.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/uvAh0S7a0YzqVfutcR19.jpg
Şirvan
1.46 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/uYCk4oAdpEoH8fruH8m7.jpg
Quba
1.48 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/CQ8qsoR52CN8HZ1DJtMa.jpg
Şirvan
1.94 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/mnL4QzmcrMSE9opZ8K2e.jpg
Şirvan
2.02 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/B96k10Bs0WjdmSIOOnXF.jpg
Şirvan
1.51 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/sKSKy27jrqdcFNCdzVYN.jpg
Şirvan
1.46 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/s6xa5mqxUO8yXDOoPzkW.jpg
Şirvan
1.48 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/EK349NnOkxEfGVy50pz6.jpg
Şirvan
5.61 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/9kgTUgA8vROEaSVGPtP6.jpg
Quba
3.28 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/98ManzniAWZYA6Or9RUL.jpg
Şirvan
1.41 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/xEt4ZBkJbrzREImRN1id.jpg
Şirvan
1.54 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/wm1VHfXQOQJ7VvSrLOff.jpg
Quba
3.37 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/5kfgFg1oDJklFzcnxbHw.jpg
Şirvan
3.86 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/hK1u15bP8gr41cGA2zxN.jpg
Şirvan
1.44 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/NX8n50AIMHDpjvJVGcPl.jpg
Şirvan
3.98 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/noEW7znmkKRN8AE31b5o.jpg
Şirvan
0.83 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/0EbeuY7Q4GsGEyvCkDJB.jpg
Bakı
0.32 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/WakBI3YdGvteXvCs55LG.jpg
Quba
0.06 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/bQR9aAgiSEUcssWPI22a.jpg
Quba
0.06 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/zWNGXyEvw7RuKt6kvtAm.jpg
Quba
0.06 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/ockvDeJxHPiJP2U2EUe7.jpg
Quba
2.85 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/eEecFSIsWojR7GgDvtpc.jpg
Şirvan
1.58 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/MSaNgT11aC0XaGwjBixo.jpg
Şirvan
1.67 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/p7GyNhHf2iWHO7wbCZGO.jpg
Quba
3.14 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/2jMKMfy1Xw59qRAYJ5al.jpg
Şirvan
3.08 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/M3tmzbPONtkL9v1fvHrp.jpg
Şirvan
1.68 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/PxsrulE8NGyvgHIruxg7.jpg
Bakı
1.25 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/j1u1rLtUaVKAJOu8BAfV.jpg
Şirvan
1.47 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/acKLmAl8P14N0prkoUd7.jpg
Şirvan
1.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/XOPuh5pZfPswyS81DAyr.jpg
Şirvan
1.72 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/kq8dfNZ9QWwXKGcrYghz.jpg
Şirvan
1.34 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/W5ZueIOyIiaY8xfxNU2T.jpg
Şirvan
3.95 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/CkQKaqZQuJlmxLKinqtc.jpg
Şirvan
6.21 m2