məlumat yüklənir
Qazax-Gəncə məktəbi
Qazax xalçaları həndəsiləşdirilmiş ornamentli və sadə kompozisiyalı olur. Qazax xalçaları mərkəzi medalyonun böyük ölçüləri ilə də səciyyələnir.

-

https://www.azerxalca.az/site/images/arrow_tabs.svg
Uzunluqhttps://www.azerxalca.az/site/images/arrow_filter.svg
Uzunluğuhttps://www.azerxalca.az/site/images/arrow_filter.svg
Sıxlıqhttps://www.azerxalca.az/site/images/arrow_filter.svg
Materialhttps://www.azerxalca.az/site/images/arrow_filter.svg
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/xqFpZoPDqKH4BsPSrOQp.jpg
Qazax
5.47 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/dYWIZXdsXFooDeFqnsbp.jpg
Qazax
2.35 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/fCqwqpbOcqlG7HIqpgHM.jpg
Qazax
5.7 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/2o2Llu955GLTmkASoiGW.jpg
Qazax
2.43 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/Jq40Xw3gL5MFlaJXCCCb.jpg
Qazax
1.88 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/R5Hb4M1gneVaWuZyOO7k.jpg
Gəncə
1.83 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/LOVd3viJ5c1gSLFDdjeO.jpg
Gəncə
1.7 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/Mip1yHEnxa5i68PecYyW.jpg
Gəncə
1.75 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/hUUmjMHGBoz2aSvtRtCF.jpg
Gəncə
1.65 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/lbusG0Pywqx7p6uMLshe.jpg
Qazax
3.98 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/24TydH5PTmOJLsvv1Ohm.jpg
Qazax
3.81 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/qLaWD7sW3cspkQwVjAmB.jpg
Qazax
2.38 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/azpZau3xSxnbXd6jammG.jpg
Qazax
3.69 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/Yx84SB4PvfkQCryN3UkD.jpg
Gəncə
1.64 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/XEQhewdbf4YP1Qo7CzhO.jpg
Gəncə
1.66 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/mYB5EIcVCjtwur4j0IGN.jpg
Qazax
1.7 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/1cXurZyNAEcfg2gt0tK6.jpg
Qazax
3.74 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/H9GAs2KwbeGHdO5PmVhU.jpg
Qazax
2.93 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/KKsy3Q59Wmp1HbNbYR3U.jpg
Qazax
1.33 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/x6n0GgVsmv1nYBSDOMWs.jpg
Qazax
1.77 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/XuGLMNNizD8HsTx1hp4v.jpg
Gəncə
1.77 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/NDzqnaAtnhpicym7fjYV.jpg
Gəncə
1.55 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/bozIu7EXFzQnE3WoFhp0.jpg
Qazax
1.51 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2023/FfxMuILbwauQ9L4fh7UC.jpg
Faxrali
0.05 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/CbUHjqmkoWLcf2U4JWbx.jpg
Gəncə
1.08 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/Zu5ShcyLUS8cFfcVsReO.jpg
Qazax
1.54 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/May2022/LrjG9IXBF9HbQqOugyYV.jpg
Gəncə
1.22 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/l5H3kl4JnE01B2C9w6Uj.jpg
Qazax
3.76 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/JiOBhAWLKFLejBjDVMtr.jpg
Gəncə
1.4 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/GboJ7MeKtR5U9eQeOvop.jpg
Qazax
1.05 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/06P4TGjek1IwPG7zd53L.jpg
Gəncə
1.37 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/9xCLu7lmbRxhgjd6z4fX.jpg
Qazax
1.63 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/inpxaO1I3tsDK6ElPUyZ.jpg
Qazax
1.58 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/ROuuZgQRAYiwEb4biItv.jpg
Qazax
2.52 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/4Vh5XQVfhGoHeX21JhvR.jpg
Qazax
6.03 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/OgmQYYUho5OffZEMKK2T.jpg
Qazax
3.96 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/VQKuzMlDAkAcUN0J2OVr.jpg
Qazax
1.17 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/UPfk6vyiDtYZ6ndPkRHT.jpg
Gəncə
1.07 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/4juI4R5670LEVo94Q3Lc.jpg
Gəncə
1.37 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/mp96C6d4LxCXz6902YzK.jpg
Qazax
1.72 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/QqVVdKiDPqBf9FCdpyiI.jpg
Gəncə
1.65 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/Zn5PLuR9oc5xrZ2Ff4N3.jpg
Gəncə
1.65 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2022/aL7YjtOHUfgpgFdI40yu.jpg
Qazax
1.49 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/UPIalYpgr2xQ7rPHw1dN.jpg
Gəncə
3.58 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/uxtvqDgLAot641w4LJeO.jpg
Qazax
3.73 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/L2jVdG7XnIKS99dwGEaQ.jpg
Qazax
3.7 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/BNV8WQjszViXTQQ6wA7M.jpg
Qazax
3.2 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/iFd91MHc4z8toFJWHFTb.jpg
Qazax
3.26 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/05DmdI6q8MvlkzkTnq7y.jpg
Qazax
3.85 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/B0T5H0LZ01Sug1Z4TspC.jpg
Qazax
3.9 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/d5XbbUYVxBCTT64up3og.jpg
Gəncə
2.91 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/IpFwNYn8RljFh6FncsgM.jpg
Qazax
2.9 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/IdsufQQfzsIVQ8Clf32g.jpg
Gəncə
3.41 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/MY4Qai2GvrdWE7JsyXE4.jpg
Qazax
3.76 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/lQdYOWccWu4Z0WnYjZ0d.jpg
Qazax
2.96 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/fKsKtJFBDlBXtLkdGxDj.jpg
Qazax
3.76 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/1CUlfsDPPDGokSkEOsgV.jpg
Qazax
3.72 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/bpALHILckyX2X6TZFHbC.jpg
Gəncə
2.59 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/ddpeMMpHEqFd7yoosxXs.jpg
Qazax
3.8 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/w2slChAkIgB853L1H2A0.jpg
Qazax
2.6 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/flhIrS8bvjSkvo3oonzb.jpg
Gəncə
4.07 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/V91qyozEDJjN7VcyR92i.jpg
Qazax
2.66 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/70eApvhi7ampOyVYyl9I.jpg
Qazax
3.41 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/YRH8HOZkqwq7Qsyqlo2c.jpg
Qazax
3.68 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/n3aw4Kk5f5YLuur1gCl1.jpg
Gəncə
3.48 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/ZfXNmwovZklFigDMJLyS.jpg
Gəncə
1.61 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/dZc1HTz5yuITVnm8ssIK.jpg
Qazax
1.6 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/hUsNvNGkDRkGqlcSTOhv.jpg
Qazax
2.24 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/Kmpvrnfi7P8lW03Tiq9W.jpg
Qazax
3.03 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/p84XDmqQKT7WGnYx9kvy.jpg
Gəncə
1.32 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/xUnHjleKcFxrVHQRBMjs.jpg
Qazax
4.52 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/February2022/pIeRl8miyKFlaGtlRLb2.jpg
Qazax
4.65 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/t6FOFHcLW2M3czGVzWzr.jpg
Qazax
3.19 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/4cn4PBuFWG1UyqW4LE9q.jpg
Qazax
3.49 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/gabSAA9OWPGjkiLyyfd3.jpg
Qazax
3.19 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/3gyh1BvV2wCbi2VGG461.jpg
Qazax
3.08 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/3wuM2YQXjVMCI8W3Qhgl.jpg
Qazax
5.04 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/0kVU9pQERdl1NzKit9k6.jpg
Qazax
1.6 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/January2022/IU07hr4WLBEVEPUN0GIR.jpg
Qazax
1.62 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/AjjHEBj4kmTHCuMxU0oo.jpg
Qazax
2.34 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/ripcPygTEXOg4d0CwsAJ.jpg
Qazax
2.22 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/3pO34a7BWDIH51AVkkF7.jpg
Qazax
2.34 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/LsYTX8I3DcfmRjrUd6Hz.jpg
Qazax
4.37 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/Y4lYJb4EGl4NJWvf4IVe.jpg
Qazax
2.72 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/nssqkuBW63zWV0fm46bR.jpg
Qazax
3.05 m2
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/aiD5altJKcVcPDiD44lQ.jpg
Qazax
3.47 m2