məlumat yüklənir
https://www.azerxalca.az/site/images/back_arrow.svg
Bağçada güllər
https://azerxalca.az/storage/carpets/April2023/8J8STZPrqqmBTtyoH8YM.jpg
Bağçada güllər

Təqdim edilən xalça Qarabağ qrupu Şuşa növünün məşhur "Bağçada Güllər" xalçasının replikasıdır. Qürbət görən bu xalçanın sirli-sehirli ilmələri bir tarix danışır.

Xalçanın qara rəngli ara sahəsi al-əlvan gül təsvirləri ilə bəzədilib. Xalça özəl 3D texnikası ilə hazırlanmışdır. Xalçanın haşiyələri stilizə edilmiş həndəsi və nəbati elementləri ilə bəzədilib. Xalçada əsasən yaşıl, qırmızı, göy, qara, narıncı, palıdı, çəhrayı rənglərdən istifadə olunub.

Хalça hal-hazırda Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində nümayiş etdirilir.

Maddə nömrəsi: 12403
Növü: Xovlu
Material: Yun
Emalatxana: Qazax
Sıxlıq: 35 x 45
Rəng: Qara
Uzunluğu: 266
Eni: 340
Ölçü: 9.04 m2
Stokda olan malların miqdarı: 1
Siz də bəyənə bilərsiniz
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/Fr91Ta6Z4BeqDRquD29v.jpg
Qarabağ
Baxmaq
Qarabağ
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/0G0bANVvD0p1YIiXPSfq.jpg
Qarabağ
Baxmaq
Qarabağ
https://azerxalca.az/storage/carpets/November2021/Nc7ADEWwwptSvgPSoXxR.jpg
Qarabağ
Baxmaq
Qarabağ
×